A NAV szerint a V + R Címfestő Kft. “megbízható adózónak” minősül.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 2016 április végén lezárt minősítési vizsgálata alapján a cégünket megbízható adózónak minősítették. A minősítés hatálya a minősítés hónapját követő hónap első napján, azaz 2016. május 1. áll be.
Az Art. 6/A. § (1) bekezdése alapján megbízható adózónak az a cégjegyzékbe bejegyzett adózó vagy áfa-regisztrált adóalany minősül, amely az alábbi együttes feltételeknek megfelel:
a) legalább 3 éve folyamatosan működik, vagy legalább 3 éve áfa-regisztrált adóalanynak minősül,
b) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adó- és vámhatóság vagy annak jogelődje által az adózó terhére megállapított összes adókülönbözet nem haladja meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 3 %-át,
c) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adó- és vámhatóság vagy jogelődje nem
indított ellene végrehajtási eljárást, ide nem értve az átvezetést és a visszatartási jog gyakorlását,
d) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt,
e) nem rendelkezik 500 000 forintot meghaladó nettó adótartozással,
f) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll az Art. 24/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti adószámfelfüggesztés hatálya alatt,
g) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll adószámtörlés hatálya alatt, h) a terhére az állami adó- és vámhatóság, vagy jogelődje által kiszabott, a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírság összege nem haladta meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 1%-át,
i) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt, és
j) nem minősül kockázatos adózónak, tehát nem szerepel a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók,- a nagy összegű adótartozással rendelkező adózók,- valamint a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján, és vele szemben egy éven belül az állami adó- és vámhatóság ismételt üzletlezárás intézkedést nem alkalmazott.